Ved Stubberud

Her fra Stubberud ser vi mot sørøst, over et landskap som ligger oppe på en morenerygg fra siste istid. En rekke funn, bl.a. av steinøkser, gravhauger og offersteder, viser at det har vært bosetning her i svært lang tid. Her er det fint å sykle.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jul 2012

Brevik

Av Eivind Molde

Brevik er et idyllisk, lite tettsted som ligger ved Bunnefjorden. Fine bademuligheter.

03 Jul 2012

Tett ved Bunnefjorden

Av Eivind Molde

Fra brygga i Brevik er det fin utsikt sørover Bunnefjorden.

03 Jul 2012

Ned Garderveien

Av Eivind Molde

Det går nedover og østover, og nederst i bakken skimter vi hovedveien. Men Garderveien er langt hyggeligere - og mer "sykkelvennlig".