Midtre Lysedam: en høstlig idyll ved demningen

Selv om steinmurene ved demningen i Midtre Lysedam lekker noe, er de fortsatt dekorative eksempler på gamle dagers steinbyggerkunst. Her viser et ferskt vak at det fortsatt finnes ørret av brukbar størrelse i vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2012

Midtre Lysedam: demningen med rester av reguleringsmekanismen

Av Odd Tore Saugerud

Demningene i Lysedammene er fra 1890-tallet, men den opprinnelige reguleringsmekanismen ble skiftet ut i 1942-43 med jernluker type Buinds patent. Her ved Midtre Lysedam er deler av reguleringsmekanismen fortsatt intakt.

28 Sep 2012

Utsikt mot vest 'fra Hornet i Sørkedalen: dalen og veien 'til Heggelivannene

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra Hornet mot vest har ikke vært like interessant for fotografene som den mot syd. Kanskje ikke så rart, med så mange store områder med flatehogst. Mot venstre (syd) nordre del av Gopletjernsåsen, mot høyre Brennåsen og Langbrenna, og omtrent midt i på en lysning en velholdt hytte med uthus.

28 Sep 2012

Utsikt mot syd 'fra Hornet i Sørkedalen: Lysedammene, litt Sørkedal og Oslofjorden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er enda en versjon av det tradisjonelle utsiktmotivet fra Hornet mot syd. Jeg synes at klar luft og begynnende høstfarger rettferdiggjør bildet. Alternativet var et panorama med 10 mm vidvinkel, men når det ble krympet til den størrelsen som legges ut i Markadatabasen, ble tapet av detaljer påtagelig.