Tanumskogen: Tanumutsikten

Tanumutsikten ligger på stupkanten der jordet starter sin utsikker mot sydsydøst. Når avlingen er høstet går det sti over jordet og videre til utsikten. Etter at regnskuren var ferdig med å dusje oss, dro den videre mot Kolsås, og vi fikk en praktfull regnbue.

Tanumskogen: Tanumutsikten

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2012

Tanumskogen: gravhaug med spor etter gravrøvere

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er toppen av gravhaugen på bilde nr. 17460. Steinene som dekket toppen, er fjernet og spredt i alle retninger, mer sannsynlig spor etter gravrøvere enn etter arkeologiske utgravinger.

29 Sep 2012

Tanumskogen: en ganske uvanlig haug langs oldtidsveien

Av Odd Tore Saugerud |

Den øverste delen av stien under høyspentledningen fra Emma Hjort og til Krokeika, Haugskleiva, er en oldtidsvei og er fredet. Denne haugen langs jordekanten syd for stien er en gravhaug med gravfunn fra 300-tallet. Før var den godt synlig fra Tanumveien, men nå er den både tilvokst og dekket av høy skog langs jordekanten.

29 Sep 2012

Tanumskogen: kirkeveien 'fra Tokerud 'til Tanum kirke

Av Odd Tore Saugerud

Tokerudkleiva er en gammel ferdselsvei opp på Tanumplatået og til kirken, og skal være fredet. I dag er den for turfolket og de trenende, greiere opp enn ned i fuktig vær. Tanumskogen er den lokale, store hundremeterskogen med oldtidsminner, jorder og, i sin tid, endog egen lysløype som rundløype i skogen. Den er riktignok fjernet nå, men var der da jeg flyttet til Kirkerudkleiva tidlig på 1970-tallet.