Tanumskogen: Kirkerudgruvene

I bratta nedenfor Tanumutsikten ligger Kirkerudgruvene, hvor det ble brutt jernmalm i 1621-22. Sleipt og ikke greit tilgjengelige etter regn, delvis fylt igjen, men likevel tydelig en gruve med steintipp.

Tanumskogen: Kirkerudgruvene

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2012

Tanumskogen: Tanumutsikten

Av Odd Tore Saugerud

Tanumutsikten ligger på stupkanten der jordet starter sin utsikker mot sydsydøst. Når avlingen er høstet går det sti over jordet og videre til utsikten. Etter at regnskuren var ferdig med å dusje oss, dro den videre mot Kolsås, og vi fikk en praktfull regnbue.

29 Sep 2012

Tanumskogen: gravhaug med spor etter gravrøvere

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er toppen av gravhaugen på bilde nr. 17460. Steinene som dekket toppen, er fjernet og spredt i alle retninger, mer sannsynlig spor etter gravrøvere enn etter arkeologiske utgravinger.

29 Sep 2012

Tanumskogen: en ganske uvanlig haug langs oldtidsveien

Av Odd Tore Saugerud |

Den øverste delen av stien under høyspentledningen fra Emma Hjort og til Krokeika, Haugskleiva, er en oldtidsvei og er fredet. Denne haugen langs jordekanten syd for stien er en gravhaug med gravfunn fra 300-tallet. Før var den godt synlig fra Tanumveien, men nå er den både tilvokst og dekket av høy skog langs jordekanten.