Flåtaseter: en snart tilgrodd hustuft

Kjentmannsmerkehåndboka 2012-14 nevner Flåtaseter på nordsiden av vannet ved utløpet av elven, og her er den. Den er på turkartet M1:50 000 merket på sydsiden av vannet. Dette er dessverre typisk for kartet i dette området, som bærer preg av grov behandling av flyfotoene og synfaring fra sofakroken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2012

Flåtatjern: utebord med kvernstein som bordplate

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannsmerkehåndboka 2012-14 nevner at to hytter ved Flåtatjern har kvernsteiner til utebordplate. Her er en av dem.

30 Sep 2012

Håkenstadsaga: fundamentene 'til vannrenna?

Av Odd Tore Saugerud |

Retningen og høydeforskjellen mellom fundamentene tyder på at dette var fundamentene til vannrenna. Kjentmannspost 2012-14.

30 Sep 2012

Håkenstadsaga: solide fundamenter

Av Odd Tore Saugerud |

Håkenstadsaga lå ved utløpet av elva/bekken fra Flåtatjern. Steinfundamentene har overlevd tidens tann bra. Typisk oppbygging for sag med vannhjul hvor vannets vekt, i motsetning til vannets fart, gjorde jobben. Dette vises av at vannhjulet lå høyt oppe i elva, mens det var mye mer utnyttbart fall nedenfor. Kjentmannspost 2012-14.