Snellingsmølla: utløpet av Store Snellingen

Utløpet fra Store Snellingen er en ganske grunn «rumpe». I enden av denne lå en ganske lav atthaldsdemning som likevel nok kunne demme opp en anselig vannmengde i det flate landskapet rundt vannet. Det er bare små og tilgrodde rester etter denne demningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2012

Snellingsmølla: en ruin i bekken mellom store og lille Snellingen

Av Odd Tore Saugerud |

I bekken mellom store og lille Snellingen ligger restene etter mølla til Snellingsgårdene. Det er bare rester etter møllehuset, og muligens noen stokker som kan ha båret vannrenna. Steinfundamenter er ikke synlige. Kjentmannspost 1992-94.

30 Sep 2012

Måratjern: utsikt 'fra sydvestenden av vannet

Av Odd Tore Saugerud |

Måratjern ligger på Rinilhaugen eller Nordre Korsvasshøgda som det står på turkartet M1:50 000 midt inne i naturreservatet. Dette naturreservatet går Grinderkollen en høy gang når det gjelder stiløshet, mosegroddhet, koller med stup og myrer mellom. Dessverre er kartet her både dårlig og direkte misvisende, og GPS med kart M1:20 000 anbefales (dekkes IKKE av TOPOs kart Oslo). Måratjern var kjentmannspost 1992-94.

30 Sep 2012

Flåtatjern: utsikt 'fra utløpet av elven

Av Odd Tore Saugerud

Flåtatjern er et vakkert vann sett fra utløpet av elven. Her var det en 1,5 meter høy atthaldsdemning, som demmet tjernet til et nivå over omliggende myrer og Hesthagatjernet, slik at dette ble ett stort tjern. Det er lite å se av demningen nå.