Tørrgran

Her like ved Franskleiv er det mye tørr gran. Nesten som strekkoder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Okt 2012

Godbekkdalen: den store steinen

Av Odd Tore Saugerud

Det er bra med steinurer i Godbekkdalen, men få virkelig store steiner. Denne, som ligger om lag 500 meter nedstrøms fra tjernet, er den mest synlige. Dette er også et av de få steder hvor en sti krysser dalen.

01 Okt 2012

Godbekkdalen: skyggefull og grønn

Av Odd Tore Saugerud

Det er ganske kronglete å følge Godbekken gjennom dalen, bratte sider med skrenter og stup, steinet bunn og tallrike vindfall. Det er ikke urimelig at stiene holder god avstand til bekken. Stillheten og naturen gjorde at jeg ventet å se elg, men jeg måtte nøye meg med horder av hjortelusflue.

01 Okt 2012

Godbekkdalen: lite tjern eller kulp?

Av Odd Tore Saugerud |

En hver dal med respekt for seg selv, må ha sitt eget vann. Dette lille tjernet, eller kulpen som kjentmannshåndboka 1992-94 sier, er det største i Godbekkdalen. Etter nattens regn var både bekk og tjern store, og vannet sto inn over myrene i begge ender av tjernet. Kjentmannspost 1992-94.