Slottet vest for Langlivannet: utsikt mot øst på det gamle traktorslepet mot toppen

På turkartet M1:50 000 er det merket traktorvei fra der Salthulsbekken krysser veien og lavt i lia mot Slottsmyra. Men det går også et eldre og nesten gjengrodd slep langs Salthulsbekken. Dette dreier etter hvert mot syd, går høyt i lia over stupene, og ender rett nedenfor toppen på sydsiden. Dette er den beste utsikten langs dette slepet. Langlivannet dominerer, men helt i horisonten rett over masteparet midt i bildet kan Solobservatoriet på Harestua skimtes som en hvit prikk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Okt 2012

Slottet vest for Langlivannet: det trigonometriske punktet der kjentmannsposten sto

Av Odd Tore Saugerud |

Posten er fjernet, tårnet har veltet, men jernbolten som markerer trigpunktet befinner seg ved spissen på den nærmeste gåstaven. Atie speider etter utsikten, men forgjeves. Gamle og nyere trær skjermer overalt. Kjentmannspost 1990-92.

05 Okt 2012

Slottet vest for Langlivannet

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannsboka 1990-92 sier: «Hvorfor åsen har fått dette navnet vil du lett skjønne når du ser den fra sør!» Her er den, så du kan bedømme selv. Men hadde det ikke vært for denne ferske snauhogsten, hadde det ikke vært mye å se til Slottet.

05 Okt 2012

Vakker furu på steingrunn

Av Kjersti von Krogh |

Ved siden av det falleferdige trig.punktet på Rundkollen (592 moh.) vokser dette lille kunstverket av en furu, og den ser ut til å like vinterstormene over Romeriksåsene.