HS-cella Rolighet: sankthans midt i oktober?

I hogstfeltet rundt hytta blomstret sankthansblomstene fortsatt ganske friskt, og det var også bra med andre blomster på veien opp til Manaskardet. I tillegg var det flust med hjortelusfluer og, meget uventet, flått. Flått på Krokskogen i 360 moh. var ikke en hyggelig observasjon.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2012

HS-cella Rolighet: et ganske utilgjengelig sted

Av Odd Tore Saugerud |

I dag ligger Rolighet i et større snauhogstområde, og er lett å se når man først er i nærheten av hytta. Tenk så tilbake til krigens dager, da det var tett skog rundt hytta. Veien dit er kronglete, og selv dagens «moderne» turkart M 1:50 000 gir et ganske ufullstendig bilde av terrengets mange rygger og kløfter. Med o-kart M 1:20 000 fra 1976 var den ikke så vanskelig å finne, takk til Torgeir Stenstad og Nina Didriksen for dette. Kjentmannspost 2012-14.

09 Okt 2012

Teppefall i Nordkleiva

Av Kjersti von Krogh

Nordøst for Krokkleiva skjærer Nordkleiva seg inn i et bratt skar. Det regnes som den eldste nedstigningen fra Krokskogen, og inn i dette bratthenget gikk det fra gammelt av en kløvvei, og en tid var det også postveien til Ringerike. For dagens turfolk er nok Nordkleiva i bratteste laget, og bærer også preg av å være lite brukt.

07 Okt 2012

Stubdal gård: ikke lenger gjemt i storskogen

Av Odd Tore Saugerud

Stubdal gård har ligget der helt siden P. Chr. Asbjørnsens dager og enda lenger, men i mange år nå har bare innkjørselen vært synlig fra veiene. Nå har intensiv flathogst endret dette, og gården er igjen godt synlig fra Løvliaveien. En heller grå oktoberdag ble kronet med en praktfull solnedgang, og starten på denne skimtes her bak gården. Kombinasjonen av himmelen, halvmørket og de hvite vindskiene ga en nesten uvirkelig effekt.