HS-cella Rolighet: kjøkkenkroken med husgeråd

Hytta Rolighet er etter hvert ganske forfallen. Det kan være på tide å dokumentere tilstanden mens den fortsatt er noenlunde representativ. Pipa er vekk, og tømmerstokken som fungerer som takstøtte er et senere provisorium. Husgerådene er av samme type som de utrangerte vi hadde i kjelleren hjemme.

HS-cella Rolighet: kjøkkenkroken med husgeråd

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2012

HS-cella Rolighet: sankthans midt i oktober?

Av Odd Tore Saugerud |

I hogstfeltet rundt hytta blomstret sankthansblomstene fortsatt ganske friskt, og det var også bra med andre blomster på veien opp til Manaskardet. I tillegg var det flust med hjortelusfluer og, meget uventet, flått. Flått på Krokskogen i 360 moh. var ikke en hyggelig observasjon.

08 Okt 2012

HS-cella Rolighet: et ganske utilgjengelig sted

Av Odd Tore Saugerud |

I dag ligger Rolighet i et større snauhogstområde, og er lett å se når man først er i nærheten av hytta. Tenk så tilbake til krigens dager, da det var tett skog rundt hytta. Veien dit er kronglete, og selv dagens «moderne» turkart M 1:50 000 gir et ganske ufullstendig bilde av terrengets mange rygger og kløfter. Med o-kart M 1:20 000 fra 1976 var den ikke så vanskelig å finne, takk til Torgeir Stenstad og Nina Didriksen for dette. Kjentmannspost 2012-14.

09 Okt 2012

Teppefall i Nordkleiva

Av Kjersti von Krogh

Nordøst for Krokkleiva skjærer Nordkleiva seg inn i et bratt skar. Det regnes som den eldste nedstigningen fra Krokskogen, og inn i dette bratthenget gikk det fra gammelt av en kløvvei, og en tid var det også postveien til Ringerike. For dagens turfolk er nok Nordkleiva i bratteste laget, og bærer også preg av å være lite brukt.