Sloradammen i Heggelielva: utsikt mot nedre del av dammen

I dag står demningen her åpen, og det som var ett stort oppdemmet vann har blitt til et lite vann og en bred elvestubb mest omgitt av krattfylte myrer. En høstdag med sol og fine farger er det likevel god grunn til å besøke den gamle demningen. Kjentmannspost 1996-98.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2012

Gryta i Heggelielva: utsikt oppstrøms mot strykene og skåveggen

Av Odd Tore Saugerud

Skarp sol og dyp skygge er et problem i trange kløfter som denne. Bildet gir likevel et inntrykk av hvor bratt og tettvokst det er her, og mulighetene for at det dannet seg en tømmervase. Ifølge min far, som var fløter ved Randsfjorden i sine unge dager, var det å løsne en tømmervase risikosport, og fløterne levde et farlig liv med store krav til balanse og rådsnarhet og evne til å «lese» tømmeret.

06 Okt 2012

Gryta i Heggelielva: utsikt nedstrøms fra kanten av skåveggen

Av Odd Tore Saugerud

Forholdsvis stor vannføring og våte steiner kombinert med sterk og lav sol gjorde fotografering av skåveggen vanskelig. Bildet tatt med kameraet på strak arm ut over skåveggen viser vannføringen og antyder hvor bratt og trangt det er her.

06 Okt 2012

Gryta i Heggelielva: en øvelse i rytmisk sportsgymnastikk med tau

Av Odd Tore Saugerud |

Det er to kvitteringssteder på denne kjentmannsposten 2012-14, ett før det blir bratt, og ett på toppen av skåveggen etter en heller bratt og ganske sleip nedtur. Her «danser» Atie seg ned den siste biten til skåveggen.