Sloradammen i Heggelielva: midtre del av demningen

Den midtre delen av demningen består av en steindemning med krone av betong, og har klart seg bra mot tidens tann. Deler av reguleringsmekanismen er fortsatt på plass. Selve steinkonstruksjonen er avsluttet som en horisontal flate, mens betongen er lagt med hellning mot vannsiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2012

Sloradammen i Heggelielva: utsikt mot nedre del av dammen

Av Odd Tore Saugerud |

I dag står demningen her åpen, og det som var ett stort oppdemmet vann har blitt til et lite vann og en bred elvestubb mest omgitt av krattfylte myrer. En høstdag med sol og fine farger er det likevel god grunn til å besøke den gamle demningen. Kjentmannspost 1996-98.

06 Okt 2012

Gryta i Heggelielva: utsikt oppstrøms mot strykene og skåveggen

Av Odd Tore Saugerud

Skarp sol og dyp skygge er et problem i trange kløfter som denne. Bildet gir likevel et inntrykk av hvor bratt og tettvokst det er her, og mulighetene for at det dannet seg en tømmervase. Ifølge min far, som var fløter ved Randsfjorden i sine unge dager, var det å løsne en tømmervase risikosport, og fløterne levde et farlig liv med store krav til balanse og rådsnarhet og evne til å «lese» tømmeret.

06 Okt 2012

Gryta i Heggelielva: utsikt nedstrøms fra kanten av skåveggen

Av Odd Tore Saugerud

Forholdsvis stor vannføring og våte steiner kombinert med sterk og lav sol gjorde fotografering av skåveggen vanskelig. Bildet tatt med kameraet på strak arm ut over skåveggen viser vannføringen og antyder hvor bratt og trangt det er her.