Sloradammen i Heggelielva: demningen sett fra luftsiden

Demningen ble bygget i 1924 og var i bruk til ut på 1960-tallet. Det er brukt minst tre forskjellige byggemåter i denne demningen: i syd (venstre side av bildet) en bukkedam av tre, så en steindemning med to bunnluker og et fløtningsløp, og i nord en delvis sammenrast kistedam med bukker på topp. Det er ikke mulig å krysse elva på dammen nå. Kjentmannspost 1996-98. Bilder fra vårt besøk der 10. november 1996 viser at trekonstruksjonene har forfalt siden da.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2012

Sloradammen i Heggelielva: midtre del av demningen

Av Odd Tore Saugerud

Den midtre delen av demningen består av en steindemning med krone av betong, og har klart seg bra mot tidens tann. Deler av reguleringsmekanismen er fortsatt på plass. Selve steinkonstruksjonen er avsluttet som en horisontal flate, mens betongen er lagt med hellning mot vannsiden.

06 Okt 2012

Sloradammen i Heggelielva: utsikt mot nedre del av dammen

Av Odd Tore Saugerud |

I dag står demningen her åpen, og det som var ett stort oppdemmet vann har blitt til et lite vann og en bred elvestubb mest omgitt av krattfylte myrer. En høstdag med sol og fine farger er det likevel god grunn til å besøke den gamle demningen. Kjentmannspost 1996-98.

06 Okt 2012

Gryta i Heggelielva: utsikt oppstrøms mot strykene og skåveggen

Av Odd Tore Saugerud

Skarp sol og dyp skygge er et problem i trange kløfter som denne. Bildet gir likevel et inntrykk av hvor bratt og tettvokst det er her, og mulighetene for at det dannet seg en tømmervase. Ifølge min far, som var fløter ved Randsfjorden i sine unge dager, var det å løsne en tømmervase risikosport, og fløterne levde et farlig liv med store krav til balanse og rådsnarhet og evne til å «lese» tømmeret.