Finneflakseter: fuglekasse med sko og fuglerede på topp

På østveggen av seterhuset på Finneflakseter er det to symmetrisk plasserte fuglekasser. På begge har fuglene foretrukket å bygge rede på taket i stedet for inne i kassen. Også for fugler er utsikt attraktivt? På den ene har det også stått en utgått sko så lenge jeg kan huske.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Mai 2005

Finneflakseter: fjøset i mai 2005

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er det foreløpig eldste bildet i Markadatabasen av fjøset på Finneflakseter, tatt mens det fortsatt var kjentmannspost her. Forfallet var kommet langt allerede da. Kjentmannspost 2004-06. Posten står der fremdeles.

11 Okt 2012

Finneflakseter: seterhuset står fortsatt, fjøset har for lengst lagt seg

Av Odd Tore Saugerud

Vi har en slags tradisjon med å ta en tur til Finneflakseter med litt uregelmessige mellomrom, så i dag var det naturlig å legge tilbaketuren fra Geitstigen til Kleivstua om Finneflakseter. Seterhuset står ganske bra fortsatt, men bunnstokkene har begynt å råtne. Fjøset på setervollen nedenfor har for lengst lagt seg, og storskogen har inntatt det som tidligere var en stor, åpen voll.

11 Okt 2012

Geitstigen: utsikt mot Hørtekollen og Finnemarka og mot tåkehavet over Holsfjorden

Av Odd Tore Saugerud

I Marka var dette en strålende og forholdsvis solvarm dag, men på kjøreturen på E16 fra Sollihøgda til Sundvollen og Dronningveien videre til Kleivstua var det sur og klam tåke fra Tyrifjorden. Fra Geitstigen kunne vi se toppen av tåkehavet over Holsfjorden skapt av åpen fjord og trekk fra vest.