Finneflakseter: tømmerhytta i skogen, innsyn gjennom døren

Sett inn gjennom en åpnet dør er det ikke vanskelig å forstå at her klarer det seg godt med en grankvist til lås. Vi er ikke kjent med historien bak denne hytta, men beliggenhet og standard tyder på at den var tilholdssted for tømmerhoggere i sin tid.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Finneflakseter: tømmerhytta i skogen

Av Odd Tore Saugerud

Litt nord for Finneflakseter og noen meter øst for skiløypa står denne lille tømmerhytta gjemt bak trærne. Sett fra vest i tilsynelatende god tilstand, men taket og en skarve grankvist som lås tyder på at her er det ikke fare for ubedte gjester.

11 Okt 2012

Finneflakseter: fuglekasse med sko og fuglerede på topp

Av Odd Tore Saugerud

På østveggen av seterhuset på Finneflakseter er det to symmetrisk plasserte fuglekasser. På begge har fuglene foretrukket å bygge rede på taket i stedet for inne i kassen. Også for fugler er utsikt attraktivt? På den ene har det også stått en utgått sko så lenge jeg kan huske.

30 Mai 2005

Finneflakseter: fjøset i mai 2005

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er det foreløpig eldste bildet i Markadatabasen av fjøset på Finneflakseter, tatt mens det fortsatt var kjentmannspost her. Forfallet var kommet langt allerede da. Kjentmannspost 2004-06. Posten står der fremdeles.