Kollern: utsikt mot Nysetra og et nokså hvitt Blefjell

Mye blådis og en heller mørk dag, men det var tilstrekkelig sikt til å se at mesteparten av horisonten mot vest var hvit.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2002

Kollern 2002

Av Odd Tore Saugerud

Det ligger mange bilder av varden på Kollern inne på Markadatabasen, og her er enda ett. Etter å ha sammenlignet hele samlingen, slår to ting meg: Høyden på varden varierer, og treet med den bøyde toppen i bakgrunnen har nesten ikke vokst på ti år (frem til 2012). Men ellers vokser granene rundt toppen bra, og utsikten herfra er dårligere enn ved vårt første besøk i 1996.

19 Okt 2012

Kollern: ett streif av sol, matrast og kartstudium

Av Odd Tore Saugerud |

En heller grå dag, men dagens ene streif av sol kom beleilig til lunsj. Blåstien fra Kalvedalen i syd gikk gjennom store, nye hogstfelt og var sterkt preget av det vedvarende regnet de siste dagene. Lite fristende for turen tilbake, så her var det på plass med alternative veivalg. Kjentmannspost 1996-98 og 2012-14. Se også bilde nr. 17702 fra 2002.

19 Okt 2012

Brubygging ved Nedre Skjortjern

Av Amund Rasten |

Bygging av bru i myra langs Nedre Skjortjernet ved Østbråtan øst for Katnosa gård.