I grenseland

Blåstien fra Damtjern mot Stubdalsflaka krysser grensen mellom "Bondeskauen" og Løvenskiold-Vækerø, noe det røde merket på steinen under berghammeren viser. Trygt å ha blåstien i dette terrenget hvor Asbjørnsen i gammel tid gikk seg vill på sin tur mot Stubdal.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Okt 2012

Senhøst ved Damtjern

Av Kjersti von Krogh

Damtjern (452 moh.) ligger vest for Storflåtan. Her starter og avslutter ofte skisesongen, snøen kommer tidlig og blir liggende lenge. I dag var det heller vått og grått ved vannet, uten spor av snøfallet som gjorde det hvitt i åsene rundt for noen dager siden.

22 Okt 2012

Korsvatnet

Av Amund Rasten

Tåke, yr og +2 grader, det er skikkelig høst ved Korsvatnet.

21 Okt 2012

Oslo

Av Eyvind Wang

For oss som gikk tur i Asker-området syntes det som om Oslo var eneste sted på Østlandet som var velsignet med litt sol i dag.