Skjærsjøelva: fundamenter og rester etter skåvegger

Fundamentene på dette bildet er de samme som på bilde nr. 17913, men tatt med moderat teleobjektiv. Bildet viser hvordan steinblokkene holdes sammen med jernhaker, og hvordan skåveggene av tre ble holdt fast med jernbolter. Det står også igjen noen ganske medtatte rester av treverk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Jul 2007

Skjærsjøelva: stor sommervannføring sommeren 2007

Av Odd Tore Saugerud

Vi tok turen langs Skjærsjøelva den 18. november den våte høsten år 2012 i håp om at det skulle være stor høstvannføring etter et døgns sammenhengende silregn. Alle bekker var riktig nok store, men elva var ikke spesielt stor. Dette bildet fra sommeren 2007 av fossen i bilde nr. 17913 gir et bedre inntrykk av hvor kraftig elva kunne være ved stor vannføring, og enda var det nok langt igjen til vannmengdene når de lot demningen gå for fløting.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: foss med kunstig kulp og fundamenter for skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 400 meter nedenfor Skjærsjødemningen gjør elva en speilvendt S-sving, delvis med stup på begge sider. I bunnen av fossen er det fortsatt en stor trekonstruksjon som kan ha dannet en kunstig kulp. Etter at elva har roet seg igjen er det fundamenter for skåvegger av tre. Bilde nr. 17914 viser samme foss med større vannføring, bilde nr. 17915 viser restene etter skåveggene.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: et lite avstengt vann

Av Odd Tore Saugerud

Skåmurene var ledemurer, i motsetning til demninger. Likevel kunne de fungere som en demning, og danne små vann som dette omtrent midtveis mellom Hammeren og Skjærsjødemningen. Her har også beveren nylig funnet grunn til å prøvegnage et par trær, men flere spor etter den fant vi ikke.