Guribysaga: dammen ovenfor demningen

Etter noen skumdannende stryk roer vannet seg ned før demningen. Skumflakene er først runde, men når vannet setter opp farten mot overløpet eller Verkensrenna, blir de mer og mer langsmale etter hvert som farten øker. Her er det en tydelig bakevje før vannet tar til høyre og ned Verkensrenna.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Nov 2012

Guribysaga: bra med vann i overløpet

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt fra nesten samme sted som bilde nr. 17210, men da var overløpet tørt, og det lå trestammer i dammen ovenfor. Nå renner overløpet over, og vannet har tatt med seg trestammene så de henger ut over damkronen. Kommer de videre i høst, eller må de vente på isløsingen?

21 Nov 2012

Guribysaga: turbinhus og høvleri sett fra nordøst

Av Odd Tore Saugerud

Nordøstbredden av Lomma nedenfor Guribysaga er er tettvokst, ligger for det meste i rasvinkelen og har til dels stup ned i elva. Det er derfor ikke helt enkelt for fotografer å komme på skuddhold fra denne siden, men her er et forsøk. Med høstvannføring er det bra fart i Verkensrenna til høyre i bildet, og det strømmer også bra over i overløpet. Snøplogen er arbeidsledig inntil videre.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: skåmur og rester etter skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser midtpartiet av S-svingen i bilde nr. 17913, men sett fra østsiden av elva. Her er det mange rester av treverk som turen sommeren 2007 viste at fortjener mer oppmerksomhet, men skygge og kuldedis gjorde at det dannet seg en ishinne på steiner og veier som gjorde det for farlig. Kanskje til sommeren?