En annerledes skogsmaskin

De fleste skogsmaskiner er store og avanserte. Denne står langs skogsbilveien ved Fløtmyra og er liten og meget enkel, nærmest en jernhest til bruk ved plukkhogst.

En annerledes skogsmaskin

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Nov 2012

Abborvannsbekken: rester etter en klopp?

Av Odd Tore Saugerud

Fra Brunkollveien går det en vei som ender ved Abborvannsbekken etter å ha passert Fløtmyra underveis. På den andre siden av bekken går den over i en sti mot Årnes eller Tangen. I bekken ligger det et par armerte betongbjelker med skruer, muligens rester etter en solid klopp. Ved stor vannføring hadde det i alle fall vært praktisk med en slik for å komme tørrskodd over bekken.

27 Nov 2012

Fløtmyra: vann med flytetorver?

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 17962 viser Fløtmyra sett fra nord. Sett fra syd ser den annerledes ut. Her er det store flytetorver som dominerer. Kanskje kommer navnet av flytetorvmyra?

27 Nov 2012

Fløtmyra: vann med rart navn?

Av Odd Tore Saugerud

Fløtmyra heter det lille vannet nordøst for østenden av Østernvann. Men hva kommer navnet av? Et vann kalles vanligvis ikke for myr, og det er ingen elv eller bekk der som kunne være egnet til tømmerfløting. ABleksikon og Marka fra A til Å nevner ikke Fløtmyra i det hele tatt.