Østernvann: bjønnen som aldri går i hi

Bjønnen i østenden av Østernvann skuer ut over et fortsatt åpent vann mens liene omkring blir stadig mer dekket av snø. Denne dagen var det ferske skispor i løypa fra Fossumbanen som går like bak demningen, og ferske sykkelspor på den ubrøytede veien forbi Fløtmyra. Et sesongskifte med parallelle sommer- og vinteraktiviteter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Nov 2012

En annerledes skogsmaskin

Av Odd Tore Saugerud

De fleste skogsmaskiner er store og avanserte. Denne står langs skogsbilveien ved Fløtmyra og er liten og meget enkel, nærmest en jernhest til bruk ved plukkhogst.

27 Nov 2012

Abborvannsbekken: rester etter en klopp?

Av Odd Tore Saugerud

Fra Brunkollveien går det en vei som ender ved Abborvannsbekken etter å ha passert Fløtmyra underveis. På den andre siden av bekken går den over i en sti mot Årnes eller Tangen. I bekken ligger det et par armerte betongbjelker med skruer, muligens rester etter en solid klopp. Ved stor vannføring hadde det i alle fall vært praktisk med en slik for å komme tørrskodd over bekken.

27 Nov 2012

Fløtmyra: vann med flytetorver?

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 17962 viser Fløtmyra sett fra nord. Sett fra syd ser den annerledes ut. Her er det store flytetorver som dominerer. Kanskje kommer navnet av flytetorvmyra?