Østernvann: en ny forankret veiviser

Bildet viser den lille idylliske øya på bilde nr. 15047 slik som den ser ut i år, med nyoppsatt veiviser på trykkimpregnert påle forankret med beslag i øya. Foreløpig er den vel mest til nytte for båttrafikken, men man kan neppe si at den har gjort øya mer idyllisk.

Østernvann: en ny forankret veiviser

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Nov 2012

Østernvann: bjønnen som aldri går i hi

Av Odd Tore Saugerud

Bjønnen i østenden av Østernvann skuer ut over et fortsatt åpent vann mens liene omkring blir stadig mer dekket av snø. Denne dagen var det ferske skispor i løypa fra Fossumbanen som går like bak demningen, og ferske sykkelspor på den ubrøytede veien forbi Fløtmyra. Et sesongskifte med parallelle sommer- og vinteraktiviteter.

27 Nov 2012

En annerledes skogsmaskin

Av Odd Tore Saugerud

De fleste skogsmaskiner er store og avanserte. Denne står langs skogsbilveien ved Fløtmyra og er liten og meget enkel, nærmest en jernhest til bruk ved plukkhogst.

27 Nov 2012

Abborvannsbekken: rester etter en klopp?

Av Odd Tore Saugerud

Fra Brunkollveien går det en vei som ender ved Abborvannsbekken etter å ha passert Fløtmyra underveis. På den andre siden av bekken går den over i en sti mot Årnes eller Tangen. I bekken ligger det et par armerte betongbjelker med skruer, muligens rester etter en solid klopp. Ved stor vannføring hadde det i alle fall vært praktisk med en slik for å komme tørrskodd over bekken.