Far og sønn lager løyper

Christopher (nærmest) og Petter Biong sørger for flotte løyper til skifolket på Katnosa 3. juledag. En del overvann på vannet, og pakking med scooter bedrer forholdene betraktelig

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

28 Des 2012

Morgenstemning

Av Snorre Veggan

I dag tidlig, rett før solen sto opp over Østmarka, så var utsikten ved Midtstubakken slik. Oslo Plaza og Posthuset sees omtrent midt i bildet. Pipene ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud kan skimtes litt lengre bak til høyre.

28 Des 2012

Mellom Heggeliveien og Gopletjernsbakkene

Av Erik Unneberg

Etter noen mil på Krokskogen kunne kursen settes mot Sørkedalen. Her har vi akkurat tatt av fra Heggeliveien, og kan starte nedkjøringen til Lysedammene og Skansebakken.

28 Des 2012

Sceneskifte

Av Erik Unneberg

I motlyset ved Ringsmyrene kunne vi se skyene som med ett begynte å sige innover et gyllent landskap.