Spor etter elg på diett av einerskudd

Der Tjæregrashøgda flater ut mot vest etter toppunktet var det fullt av nygravde groper med elglort i. Her hadde elgen gravd seg ned til einerkrattet som vokser tett der, og forsynt seg grovt av skuddene. På denne dagen med klar luft i høyden var fjellene i horisonten godt synlige, spesielt Norefjell, som kan sees i lysningen til høyre for hytta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Jan 2013

Fint på Tjæregrashøgda, frostrøyk over lavlandet

Av Odd Tore Saugerud

Vel oppe på Tjæregrashøgda var det betydelig varmere enn på Burudvann, og man ble svett av å bakse i skare som ikke bar og med grov kornsnø under. Men utsikten mot Lommedalen og videre sydover viste et typisk inversjonssjikt med frostrøyk i dalene. Over Oslogryta var denne ganske grå.

23 Jan 2013

Wensåseter <---> Tjæregrashøgda

Av Odd Tore Saugerud

På p-plassen ved Burudvann var det -17 °C i sola, men man kunnne jo alltids håpe på varmere vær i høyden, så da var Tjæregrashøgda et fristende mål. Ved en gammel driftsvei som innledningsvis følger den trange dalen der Svensholbekken renner, finner man denne nedrimete veiviseren før driftsveien treffer skiløypa Vensåsseter-Tjæregrashøgda-Brunkollen.

23 Jan 2013

Vinterstemning ved Søndre Heggelivann

Av Joachim Berner

Pent ved Søndre Heggelivann i dag, og 12-15 minusgrader. Flotte spor opp fra Sørkedalen.