Småtroll på Triungvann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Jan 2013

Sporene holder

Av Erik Unneberg

Det var kjørt opp løype fra Stein gård og innover Bærumsmarka i dag. Et tilstrekkelig antall skiløpere benyttet seg av dette tilbudet, slik at sporene ikke snedde igjen.

27 Jan 2013

Åpent landskap ved Skriverberget

Av Erik Unneberg

Tidligere var det ganske tatt skog rundt løypen ved Skriverberget. I 2012 ble det hugget en del, og landskapet er blitt åpent og oversiktlig. Midt i bildet kan vi ane løypeskiltet som viser vei til Stein (til venstre) og Burudvann (til høyre).

27 Jan 2013

Ny varmekoie på Mikkelsbonn

Av Karl J. Gurandsrud

Den nye varmekoia på Mikkelsbonn er ikke helt ferdig, men ble i helgen åpnet for frosne skiløpere. Det er ingen tvil om at koia blir mottatt med stor entusiasme, noe denne grupppen, som besøkte koia på søndag, er et eksempel på.