Vakker februardag over Råsjøen

Råsjøen (436 moh.) ligger sørøst for Skotjernhaugen. I østenden ligger det gamle sagbruket med flere store hovedbygninger og mindre driftsbygninger som i dag eies av Thomas Fearnley på Aas Gård. Sagbruket ble drevet frem til midten av 1950-årene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Feb 2013

Setergrend nord på Romeriksåsen

Av Kjersti von Krogh

Morstadseter er en liten setergrend med flere uthus og størhus, og ligger høyt og fritt vest for Skotjernfjellet. På romerikssetrene ble selve vollen kalt vangen, men setrene som sognet til Hadeland, dvs. i den nordvestre delen av området, ble kalt seter. På Morstadseter var det drift helt frem til etter 2. verdenskrig.

26 Feb 2013

Ut med Harestua stasjon - inn med Furumo

Av Kjersti von Krogh

Gamle Harestua stasjon på Gjøvikbanen er ikke mer! I stedet er Furumo stasjon rustet opp, og er den nye stasjonen før Grua - hvis man reiser nordover. Ikke noe varmt venterom på den nye stasjonen, det vil nok mange savne etter langturer i Nordmarka nord eller over Romeriksåsene.

25 Feb 2013

Sjutjernsmåsan på Skimtefjell

Av Jon Erik Jacobsen

Skiforeningen har kjørt opp en 8 km løype med skuter. Den starter på Tømmerbråten rett sør for Larsbråten i Østmarka syd, og ender på Sjutjernsmåsan på grensen til naturreservatet ved samme navn. Løypa er morsom og variert, ikke helt uten utfordringer. Der er den knyttet sammen med de maskinpreparerte løyper til Spydeberg IL. Ved å søke på stedet Larsbraaten i Markadatabasen, så ser man skuterløypa på kartet nederst på siden. I år går løypa ikke over Myrvollåsen, men ut på Lyseren.