Ned fra åsen

God fart ned fra Romeriksåsens høyder mot Hakkim, som ligger nord i Damsortungen. I horisonten ser vi Varingskollens lett gjenkjennelige tårn på den andre siden av Hakadal.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Feb 2013

Vakker februardag over Råsjøen

Av Kjersti von Krogh

Råsjøen (436 moh.) ligger sørøst for Skotjernhaugen. I østenden ligger det gamle sagbruket med flere store hovedbygninger og mindre driftsbygninger som i dag eies av Thomas Fearnley på Aas Gård. Sagbruket ble drevet frem til midten av 1950-årene.

26 Feb 2013

Setergrend nord på Romeriksåsen

Av Kjersti von Krogh

Morstadseter er en liten setergrend med flere uthus og størhus, og ligger høyt og fritt vest for Skotjernfjellet. På romerikssetrene ble selve vollen kalt vangen, men setrene som sognet til Hadeland, dvs. i den nordvestre delen av området, ble kalt seter. På Morstadseter var det drift helt frem til etter 2. verdenskrig.

26 Feb 2013

Ut med Harestua stasjon - inn med Furumo

Av Kjersti von Krogh

Gamle Harestua stasjon på Gjøvikbanen er ikke mer! I stedet er Furumo stasjon rustet opp, og er den nye stasjonen før Grua - hvis man reiser nordover. Ikke noe varmt venterom på den nye stasjonen, det vil nok mange savne etter langturer i Nordmarka nord eller over Romeriksåsene.