Bygdeborgen på Djupedalsåsen: stien mot syd, utsikt fra stupkanten

Den umerkede stien mot syd på bilde nr. 18993 kommer forholdsvis plutselig ut på stupkanten mot Semsvannet og gir fin utsikt over dette med Tangen i venstre side. De mørke flekkene på vannet er skiløpere og fotgjengere som nyter det fine været. Se også bilde nr. 16663, som er tatt om sommeren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Mar 2013

Bygdeborgen på Djupedalsåsen: stien mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Den enkleste adkomsten til og fra bygdeborgen er den blåmerkede stien, som er omtalt under bilde nr. 18991. Et kortere og til dels mer spennende alternativ er å gå videre på den umerkede stien som fortsetter på ryggen mot syd. Til å begynne med veksler den mellom rygger og trange smådaler.

12 Mar 2013

Bygdeborgen på Djupdalsåsen: utsikt mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Tørrfurua markerer slutten på den blåmerkede stien og et slags midtpunkt i bygdeborgen. Restene av steinmurene i nord og i syd er fortsatt gjemt under snøen. I bakgrunnen til venstre anes Ramsåsens profil, til høyre for furua Kolsås, deretter Wyllerløypa, Tryvannstårnet og Holmenkollen. Stien mot nord fortsetter nedover ryggen og dreier så mot øst og opp på Skaugumsåsplatået.

12 Mar 2013

Bygdeborgen på Djupedalsåsen: utsikt mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Djupedalsåsen vest på Skaugumsåsen er en markert rygg i retning nord-syd. Skilt fra Skaugumsåsen mot øst av en dyp og trang dag med stup, og med tallrike skrenter og stup mot vest. Bildet viser utsikten mot Semsvannet, og den blåmerkede og veltråkkete stien fra Tømmervika i Semsvannet. Den starter som den fint oppbygde Nedre Kanonvei, men tar av fra denne mot øst og krangler seg deretter bratt opp mot bygdeborgen.