Utsikt mot Ramvikholmen og Vealøs

Det er et vidt utsyn fra Østnestangen, og noe av det som stikker seg ut, er fyrlykta på Ramvikholmen om lag 1,5 km rett øst. Ramvikholmen, Vealøs og Tofteholmen er alle naturreservater. Det var ganske stor trafikk av lasteskip i dette farvannet denne kvelden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Apr 2013

Tofte i blåtimen

Av Odd Tore Saugerud

Tettstedet Tofte med treforedlingsindustri som Södra Cell Tofte med gyldne lyskastere og rikelig med avdamp gjør seg godt i blåtimen. Men denne utsikten og dette bildet blir snart historie, for 1. mail legges fabrikken ned.

08 Apr 2013

Syd for «Helt syd»

Av Odd Tore Saugerud

Østnestangen er det sydligste alment tilgjengelige punkt på Hurumlandet. Fyrlykta står helt ute på spissen av odden, men, som bildet viser, er det enda en odde litt lenger vest som når enda litt mer mot syd. Denne er tilgjengelig i tørt vær, og gir et enda litt videre rundskue enn fra fyret. Utsikten her er særlig fin en stille kveld i blåtimen. Her mot øst, fra venstre fyrlykta, bak odden Sagene, Tofte med Södra Cell Tofte, så et lasteskip på vei inn Oslofjorden, til høyre Ramvikholmen med fyrlykt.

21 Feb 2013

Finntjern i februarsol

Av Kjersti von Krogh

Finntjern ligger sør-øst for Kalvsjøen, 436 moh. Over vannet krysser det løyper fra Nittedal og fra Movann.