Fyrlykta på Østnestangen i blåtimen

Fyrlykta her ble etablert av Fyrvæsenet i 1899, og ble modernisert til elektrisk drift i 1980. Selv om man nå navigerer med GPS, har den sikkert gjort nytten sin, og den er fortsatt et bra landemerke. Bilde nr. 19262 viser fyrlykta med omgivelser i dagslys.

Fyrlykta på Østnestangen i blåtimen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Apr 2013

Utsikt mot Ramvikholmen og Vealøs

Av Odd Tore Saugerud

Det er et vidt utsyn fra Østnestangen, og noe av det som stikker seg ut, er fyrlykta på Ramvikholmen om lag 1,5 km rett øst. Ramvikholmen, Vealøs og Tofteholmen er alle naturreservater. Det var ganske stor trafikk av lasteskip i dette farvannet denne kvelden.

08 Apr 2013

Tofte i blåtimen

Av Odd Tore Saugerud

Tettstedet Tofte med treforedlingsindustri som Södra Cell Tofte med gyldne lyskastere og rikelig med avdamp gjør seg godt i blåtimen. Men denne utsikten og dette bildet blir snart historie, for 1. mail legges fabrikken ned.

08 Apr 2013

Syd for «Helt syd»

Av Odd Tore Saugerud

Østnestangen er det sydligste alment tilgjengelige punkt på Hurumlandet. Fyrlykta står helt ute på spissen av odden, men, som bildet viser, er det enda en odde litt lenger vest som når enda litt mer mot syd. Denne er tilgjengelig i tørt vær, og gir et enda litt videre rundskue enn fra fyret. Utsikten her er særlig fin en stille kveld i blåtimen. Her mot øst, fra venstre fyrlykta, bak odden Sagene, Tofte med Södra Cell Tofte, så et lasteskip på vei inn Oslofjorden, til høyre Ramvikholmen med fyrlykt.