Jaklefoss: nordre streng fra syd

Den nordre strengen er hovedfossen, og er ganske imponerende ved stor vannføring. Både fotograf og kamera ble utsatt for våte prøvelser ved denne, for mulige skuddhold var godt innenfor sprut og vanntåkegrensen.

Jaklefoss: nordre streng fra syd

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mai 2013

Jaklefoss fra nord: begge strengene

Av Odd Tore Saugerud

Ved å gå og krabbe i oppover langs bekkene i mosegrodd ur, kommer man etter hvert til selve Jaklefoss. I flom er det to tydelige strenger. Den nordre (nærmest) er hovedfossen, mens den søndre nærmest er et drypp ved sommervannføring.

24 Mai 2013

Det første glimt av fossen nedenfra

Av Odd Tore Saugerud |

Fossen Jaklefoss er ikke enkelt og sikkert tilgjengelig langs bekken ovenfra. Det anbefales derfor å ta den nedenfra fra driftsveien, hvor også kjentmannsposten 2002-04 var plassert. Selv om fossene på bildet er både bratte og ganske høye, er de bare en forsmak. Det lyse feltet blant trærne i forlengelsen av den midtre bekken er selve Jaklefoss.

23 Mai 2013

Fortsatt flom

Av Odd Tore Saugerud

Flommen i Lomma kulminerte i natt, men det er fortsatt stor vannføring over demningen syd i Glitredammen. Heldigvis er det ikke meldt om skader, bortsett fra noen oversvømte åkre og en ikke passerbar fotgjengerundergang under E16.