Jaklefoss: søndre streng fra nord

Den søndre strengen er mer som et vidt, vått slør. Her er det enda mer fuktighet i luften, så det gjelder å utnytte om vinden fører vanntåka vekk et øyeblikk og så gjøre fotograferingen unna i en fei.

Jaklefoss: søndre streng fra nord

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mai 2013

Jaklefoss: nordre streng fra syd

Av Odd Tore Saugerud

Den nordre strengen er hovedfossen, og er ganske imponerende ved stor vannføring. Både fotograf og kamera ble utsatt for våte prøvelser ved denne, for mulige skuddhold var godt innenfor sprut og vanntåkegrensen.

24 Mai 2013

Jaklefoss fra nord: begge strengene

Av Odd Tore Saugerud

Ved å gå og krabbe i oppover langs bekkene i mosegrodd ur, kommer man etter hvert til selve Jaklefoss. I flom er det to tydelige strenger. Den nordre (nærmest) er hovedfossen, mens den søndre nærmest er et drypp ved sommervannføring.

24 Mai 2013

Det første glimt av fossen nedenfra

Av Odd Tore Saugerud |

Fossen Jaklefoss er ikke enkelt og sikkert tilgjengelig langs bekken ovenfra. Det anbefales derfor å ta den nedenfra fra driftsveien, hvor også kjentmannsposten 2002-04 var plassert. Selv om fossene på bildet er både bratte og ganske høye, er de bare en forsmak. Det lyse feltet blant trærne i forlengelsen av den midtre bekken er selve Jaklefoss.