Låven og stabburet på Håkenrud

Det ser ganske idyllisk ut på Håkenrud, men på låven har allerede forfallet kommet langt. Bygningene er nok ikke i bruk, men jordet bak låven var nysådd, og det spirte godt der.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2013

Våningshus på Håkenrud

Av Odd Tore Saugerud

Håkenrud ligger rett inntil Valbekken, der den går i foss gjennom et dypt og vanskelig tilgjengelig juv med stup, skrenter og kratt på sidene. Husene er fraflyttet, og forfallet har satt inn.

28 Mai 2013

«Djevelens Punsjebolle»: kommandoplassen

Av Odd Tore Saugerud |

Omtrent rett under der kjentmannsposten var, er det en grotte. Her hadde gutta i Åsa sin kommandoplass, med vaktpost ved inngangen til juvet.

28 Mai 2013

«Djevelens Punsjebolle»: fossen sett fra bunnen av juvet

Av Odd Tore Saugerud |

Med dagens vannføring var det heller ikke problematisk å ta seg frem i juvet nedenfra, fortsatt forutsatt langstøvler og rimelig god balanse. Det er en noe morken klopp om lag 100 meter nedenfor posten.