Forsommer ved dammen

Ved utoset av Gjerdrumsgjermenningen lå det tidligere reguleringsdammer til bruk for møller, kverner og sagbruk lenger ned i Gjermåa, men restene ble fjernet i 1997. Gjerdrums Jeger- og fiskerforening fikk da laget nye dammer, slik at vannet skulle beholde sin kvalitet som fiskevann. Gjerdrumsgjermenningen har fått tilbake vannspeilet fra tidligere gammel oppdemning, og vannet er blant de vakreste på disse kanter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2013

Vedlikeholdt gammel setervoll

Av Kjersti von Krogh

Vangsvangen ligger langs blåstien fra Gjerdrum mot Myrgruvefossen, og er godt vedlikeholdt og ryddet av Gjerdrum Historielag. Vangsvangen var tidligere seter for gårder i Gjerdrum. I dag kjenner vi til ca. 70 vanger etter setrer og plasser i Romeriksåsene.

28 Mai 2013

Låven og stabburet på Håkenrud

Av Odd Tore Saugerud

Det ser ganske idyllisk ut på Håkenrud, men på låven har allerede forfallet kommet langt. Bygningene er nok ikke i bruk, men jordet bak låven var nysådd, og det spirte godt der.

28 Mai 2013

Våningshus på Håkenrud

Av Odd Tore Saugerud

Håkenrud ligger rett inntil Valbekken, der den går i foss gjennom et dypt og vanskelig tilgjengelig juv med stup, skrenter og kratt på sidene. Husene er fraflyttet, og forfallet har satt inn.