Nær fiskerhytta Sandspollen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2013

Forsommer ved Kirkebygjermenningen

Av Kjersti von Krogh

Nordøst for Oppegårdskollen - på grensen mellom Nittedal, Gjerdrum og Nannestad - ligger dette idylliske vannet. Den nordligste delen av vannet har fått navnet Smalgjermenningen, hvor det over sundet er lagt en klopp på hele 34 meter. Den trenger sårt til vedlikehold etter en hard vinter.

31 Mai 2013

Mye vann og tvilsomme klopper

Av Kjersti von Krogh

Sommeren kom fort i Romeriksåsene også, og blåstien langs Gjermåa passerer mange klopper som har fått hard medfart i vinter. Kloppen på bildet går over elva som renner mellom Kirkebygjermenningen og Gjerdrumsgjermenningen, er av de bedre.

31 Mai 2013

Forsommer ved dammen

Av Kjersti von Krogh

Ved utoset av Gjerdrumsgjermenningen lå det tidligere reguleringsdammer til bruk for møller, kverner og sagbruk lenger ned i Gjermåa, men restene ble fjernet i 1997. Gjerdrums Jeger- og fiskerforening fikk da laget nye dammer, slik at vannet skulle beholde sin kvalitet som fiskevann. Gjerdrumsgjermenningen har fått tilbake vannspeilet fra tidligere gammel oppdemning, og vannet er blant de vakreste på disse kanter.