Vakker og vanlig orkidé

Skogmarihånd eller flekkmarihånd? Ikke lett å si, de tilhører slekten Dactylohiza, som er en av de mest "rotete" planteslektene i norsk flora. Men vakker er den!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jun 2013

Ro over Rottungen

Av Nina Didriksen

Så godt som vindstille skapte en blank vannflate på Rottungen i dag, og ga også gode forhold for de tusener av knott som koste seg rundt oss da vi rastet. På berget til høyre skimtes fine, horisontale striper av pollen ettersom vannstanden har sunket, og på den andre siden av vannet ser vi Gåslungen gård og hytta ved Rottungen.

26 Sep 2008

Rester etter Kjerraten i Åsa

Av Odd Tore Saugerud |

Kjerraten i Åsa ble anlagt for å trekke tømmer fra Steinsfjorden til Damtjern og Storflåtan slik at det kunne fløtes videre til sagene ved Lysakerelven. Den besto av elleve kjerrater som trakk tømmeret og en tolvte kjerrat som skulle trekke det videre til Storflåtan. Dette var et gigantisk anlegg som ble bygget i 1803-09, og deretter var i drift til 1850. I dalen langs elva er det fortsatt mange rester etter steinfundamenter til hjulhus, vannrenner og trestrukturen som utgjorde selve kjerratbanen. Bildet viser steinfundamenter der dagens rørgate krysser elva og kjerraten. Det er mye mer enn dette å se når man følger elva.

18 Jun 2013

Mot kveld på Ankerveien

Av Erik Unneberg

En lang kveldstur på sykkel gjennom Marka nærmer seg slutten, og nå fikk jeg den siste strekningen på Ankerveien for meg selv. Det var bra med syklister i dag, både i Lillomarka og Nordmarka syd. Bildet er satt sammen av to eksponeringer (HDR).