Laulund på veg mot Burmavegen i Maridalen

Laulund er et skogshusvære i Maridalen på veg mot Maridalsalpene. Nyttes nå av speidere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jun 2013

På brua over Dausjøelva ved Berntsberg

Av Per Sørhaug |

Her passerer stien over elva på ny bru. Tidligere passerte Grevevegen over elva på bru ikke langt fra dagens bru.

23 Jun 2013

Bevaringsverdig gammelskog

Av Kjersti von Krogh

Slengfehøgda (415 moh.) ligger nord for Revlikollen. Skogen her er såkalt bevaringsskog, og er det største sammenhengende området med gammelskog i Oslo kommunes skoger i Lillomarka. Ikke lett tilgjengelig med dype skar og bratte stup.

23 Jun 2013

Vakker og vanlig orkidé

Av Kjersti von Krogh |

Skogmarihånd eller flekkmarihånd? Ikke lett å si, de tilhører slekten Dactylohiza, som er en av de mest "rotete" planteslektene i norsk flora. Men vakker er den!