Bærumskollen: utsikt mot Heggelivann

Bærumskollen ligger i det sydvestre hjørnet at Heggelivann. Fra toppunktet er det temmelig fin utsikt mot vannet. I nord (venstre bildekant) skimtes Heggelia, i sydøst (nær høyre bildekant) skimtes Heggelidammen mellom greinene. Ved Mortensøya midt i bildet er en robåt med to turister i ferd med å gå i land og forberede overnatting, mens tangen lenger til høyre er Bråtalandet med hytte.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Mot Hamar

Av Erik Unneberg

Rett nord for toppunktet på Tjuvåskampen er det utsikt mot Mjøsa og områdene rundt innsjøen. Her ser vi nordøstover mot Hamar, ca. 30 kilometer unna i luftlinje. Midt i bildet har vi Mjøsas største øy, Helgøya. Den er ca. 20 kilometer fra kamerastandpunktet. Vi ser gården Hovelsrud litt til venstre for midten av bildet.

25 Jun 2013

Utsikten undersøkes

Av Erik Unneberg

Etter å ha løpt opp på Tjuvåskampen, var det fint å studere utsikten her oppe på 812 moh.

25 Jun 2013

Ved Langsætra

Av Erik Unneberg

Her ved Langsætra tar den merkede stien opp til Tjuvåskampen, av fra skogsbilveien.