Bærumskollen: tørrfuruer og hvalrygg

På Bærumskollen er det en rekke mer eller mindre bevokste småkoller med til dels bratte smådaler mellom. Her er en av de mer åpne. Legg merke til den lille, svarte prikken mot himmelen omtrent midt i bildet. Dette er ikke en flekk på bildebrikken, men et insektetende insekt som holdt en skikkelig oppvisning i kunstflyvning, se bilde nr. 19702.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Bærumskollen: utsikt mot Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

Bærumskollen ligger i det sydvestre hjørnet at Heggelivann. Fra toppunktet er det temmelig fin utsikt mot vannet. I nord (venstre bildekant) skimtes Heggelia, i sydøst (nær høyre bildekant) skimtes Heggelidammen mellom greinene. Ved Mortensøya midt i bildet er en robåt med to turister i ferd med å gå i land og forberede overnatting, mens tangen lenger til høyre er Bråtalandet med hytte.

25 Jun 2013

Mot Hamar

Av Erik Unneberg

Rett nord for toppunktet på Tjuvåskampen er det utsikt mot Mjøsa og områdene rundt innsjøen. Her ser vi nordøstover mot Hamar, ca. 30 kilometer unna i luftlinje. Midt i bildet har vi Mjøsas største øy, Helgøya. Den er ca. 20 kilometer fra kamerastandpunktet. Vi ser gården Hovelsrud litt til venstre for midten av bildet.

25 Jun 2013

Utsikten undersøkes

Av Erik Unneberg

Etter å ha løpt opp på Tjuvåskampen, var det fint å studere utsikten her oppe på 812 moh.