Bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget

Det rant ganske friskt til å være sommer i bekkene i dette området, og det var svært vått i myrene. Ikke rart med den sommeren vi har hatt til nå, og nå strømmer påfyllet ned. Denne bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget renner ned i Søndre Bærumsvika, og kunne høres lenge før den ble synlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Bærumskollen: luksusversjonen av skauleis

Av Odd Tore Saugerud

Det går ingen stier til Bærumskollen, så fra stien langs Heggelivannet blir det å gå skauleis. Slik som det er et stykke opp i åslia, er det en ren fornøyelse, men først må man gjennom tett og myrlendt skog med hufs og skrenter. Det lønner seg å følge stien til terrenget flater noe ut før Nordre Bærumsvika.

25 Jun 2013

Bærumskollen: utsikt mot sydvest

Av Odd Tore Saugerud

På selve toppen av Bærumskollen er det ikke mer utsikt enn den som bilde nr. 19700 viser. Men fra de andre småkollene er det utsikt i andre retninger. På kollen på bilde nr. 19702 er det ganske bra utsikt i sektoren syd til nordvest. Her i retning syd mot en profil som ser nokså kjent ut, Hørtekollen. Men jeg hadde ikke med utstyr til å peile med, så dette er ikke sikkert. Mot vest var det fjell med snøflekker, sannsynligvis Norefjell, men sol, dis og nedbør gjorde det umulig å fotografere disse, eller si sikkert hva det kunne være.

25 Jun 2013

En kunstflyver og insektspiser

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er prikken på bilde nr. 19701 (fra Bærumskollen) i full aktivitet. Den kunne stå tilsynelatende stille i lufta, for så å ta et lynhurtig raid på opptil fem meter, deretter stå stille igjen på samme sted eller et annet i nærheten. Tilsynelatende stille betyr at det ser ut som om insektet står stille når man ser det med det blotte øye, sett gjennom teleobjektiv beveger det seg hele tiden så mye at det til stadighet går ut av søkerfeltet. Disse bildene hadde ikke vært mulige uten ekstra rask autofokus som dekket mesteparten av søkeren med kryssensorer. Da solen ble dekket av en sky, tok den seg en hvilepause på bakken. Selv med denne kombinasjonen av bilder som viser de mest typiske trekkene, som hårbevokst kropp, korte og bøyde antenner, store øyne og heller klumpete kropp, har det ikke lykkes med å finne ut hvilken art dette er. Søk i insektbøker og på internet tyder på at ut fra kroppsfasongen, vinger og øyne er dette er en art storklegg,men ingen av de avbildete har så friske farger som denne.