Søttjerndalen med vokteren i inngangen fra nord

Søttjerndalen er vill og trang. For at folk ikke skal forville seg inn i den, har dette fabeldyret tatt på seg å vokte inngangen fra nord. Og det er kanskje like greit, for i dalbunnen her var det ikke til å ta seg frem videre på en noenlunde sikker måte, med storsteinet ur med mose mellom steinene og en bekk som er penere å se på fra kanten. Men på østsiden (høyre i bildet) er det et gammelt hogstfelt som er godt fremkommelig, i alle fall til Søttjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget

Av Odd Tore Saugerud

Det rant ganske friskt til å være sommer i bekkene i dette området, og det var svært vått i myrene. Ikke rart med den sommeren vi har hatt til nå, og nå strømmer påfyllet ned. Denne bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget renner ned i Søndre Bærumsvika, og kunne høres lenge før den ble synlig.

25 Jun 2013

Bærumskollen: luksusversjonen av skauleis

Av Odd Tore Saugerud

Det går ingen stier til Bærumskollen, så fra stien langs Heggelivannet blir det å gå skauleis. Slik som det er et stykke opp i åslia, er det en ren fornøyelse, men først må man gjennom tett og myrlendt skog med hufs og skrenter. Det lønner seg å følge stien til terrenget flater noe ut før Nordre Bærumsvika.

25 Jun 2013

Bærumskollen: utsikt mot sydvest

Av Odd Tore Saugerud

På selve toppen av Bærumskollen er det ikke mer utsikt enn den som bilde nr. 19700 viser. Men fra de andre småkollene er det utsikt i andre retninger. På kollen på bilde nr. 19702 er det ganske bra utsikt i sektoren syd til nordvest. Her i retning syd mot en profil som ser nokså kjent ut, Hørtekollen. Men jeg hadde ikke med utstyr til å peile med, så dette er ikke sikkert. Mot vest var det fjell med snøflekker, sannsynligvis Norefjell, men sol, dis og nedbør gjorde det umulig å fotografere disse, eller si sikkert hva det kunne være.