Søttjerndalen: bjørneåtestedet ved den store steinen

I Søttjerndalen hadde jegerne på Kampen bjørneåte med bjørneskanse på en av berghyllene på vestsiden av dalen (til venstre i bildet). Det er stup i flere etasjer her, så det er valgmuligheter, men det skal fortsatt være spor der etter et liggeleie. Med bilen på Damtjern og regn i lufta ble det for sent å utforske dette nærmere. Kjentmannspost 2000-02. Med denne posten var enda en kjentmannhåndbok komplett.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Søttjerndalen med vokteren i inngangen fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Søttjerndalen er vill og trang. For at folk ikke skal forville seg inn i den, har dette fabeldyret tatt på seg å vokte inngangen fra nord. Og det er kanskje like greit, for i dalbunnen her var det ikke til å ta seg frem videre på en noenlunde sikker måte, med storsteinet ur med mose mellom steinene og en bekk som er penere å se på fra kanten. Men på østsiden (høyre i bildet) er det et gammelt hogstfelt som er godt fremkommelig, i alle fall til Søttjern.

25 Jun 2013

Bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget

Av Odd Tore Saugerud

Det rant ganske friskt til å være sommer i bekkene i dette området, og det var svært vått i myrene. Ikke rart med den sommeren vi har hatt til nå, og nå strømmer påfyllet ned. Denne bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget renner ned i Søndre Bærumsvika, og kunne høres lenge før den ble synlig.

25 Jun 2013

Bærumskollen: luksusversjonen av skauleis

Av Odd Tore Saugerud

Det går ingen stier til Bærumskollen, så fra stien langs Heggelivannet blir det å gå skauleis. Slik som det er et stykke opp i åslia, er det en ren fornøyelse, men først må man gjennom tett og myrlendt skog med hufs og skrenter. Det lønner seg å følge stien til terrenget flater noe ut før Nordre Bærumsvika.