Søttjerndalen: en vill dal med store graner

I Søttjerndalen videre mot syd er det stor granskog. Ifølge Kjentmannshåndboken 2000-02 skal flere ha et brystmål (omkrets i brysthøyde) på over 2,20 m.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Søttjerndalen: bjørneåtestedet ved den store steinen

Av Odd Tore Saugerud |

I Søttjerndalen hadde jegerne på Kampen bjørneåte med bjørneskanse på en av berghyllene på vestsiden av dalen (til venstre i bildet). Det er stup i flere etasjer her, så det er valgmuligheter, men det skal fortsatt være spor der etter et liggeleie. Med bilen på Damtjern og regn i lufta ble det for sent å utforske dette nærmere. Kjentmannspost 2000-02. Med denne posten var enda en kjentmannhåndbok komplett.

25 Jun 2013

Søttjerndalen med vokteren i inngangen fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Søttjerndalen er vill og trang. For at folk ikke skal forville seg inn i den, har dette fabeldyret tatt på seg å vokte inngangen fra nord. Og det er kanskje like greit, for i dalbunnen her var det ikke til å ta seg frem videre på en noenlunde sikker måte, med storsteinet ur med mose mellom steinene og en bekk som er penere å se på fra kanten. Men på østsiden (høyre i bildet) er det et gammelt hogstfelt som er godt fremkommelig, i alle fall til Søttjern.

25 Jun 2013

Bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget

Av Odd Tore Saugerud

Det rant ganske friskt til å være sommer i bekkene i dette området, og det var svært vått i myrene. Ikke rart med den sommeren vi har hatt til nå, og nå strømmer påfyllet ned. Denne bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget renner ned i Søndre Bærumsvika, og kunne høres lenge før den ble synlig.