Søttjerndalen: bløt myr i bunnen, stup og storsteinet ur i sidene

I Søttjerndalen er bunnen for det meste bløt myr med små partier med flytemose hvor et feiltrinn gir benvask opp til knærne. Som dette bildet viser, er sidene ikke bedre. Her dekker mose dype hull mellom steinblokkene, og man må nærmest føle seg frem for å gå noenlunde sikkert.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Søttjerndalen: en vill dal med store graner

Av Odd Tore Saugerud

I Søttjerndalen videre mot syd er det stor granskog. Ifølge Kjentmannshåndboken 2000-02 skal flere ha et brystmål (omkrets i brysthøyde) på over 2,20 m.

25 Jun 2013

Søttjerndalen: bjørneåtestedet ved den store steinen

Av Odd Tore Saugerud |

I Søttjerndalen hadde jegerne på Kampen bjørneåte med bjørneskanse på en av berghyllene på vestsiden av dalen (til venstre i bildet). Det er stup i flere etasjer her, så det er valgmuligheter, men det skal fortsatt være spor der etter et liggeleie. Med bilen på Damtjern og regn i lufta ble det for sent å utforske dette nærmere. Kjentmannspost 2000-02. Med denne posten var enda en kjentmannhåndbok komplett.

25 Jun 2013

Søttjerndalen med vokteren i inngangen fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Søttjerndalen er vill og trang. For at folk ikke skal forville seg inn i den, har dette fabeldyret tatt på seg å vokte inngangen fra nord. Og det er kanskje like greit, for i dalbunnen her var det ikke til å ta seg frem videre på en noenlunde sikker måte, med storsteinet ur med mose mellom steinene og en bekk som er penere å se på fra kanten. Men på østsiden (høyre i bildet) er det et gammelt hogstfelt som er godt fremkommelig, i alle fall til Søttjern.