Kleivene møtes i grønn forening

På en flott julidag ble jeg overøst med grønn vegateasjon langs Krokkleiva. Her hvor bildet er tatt, går Nordkleiva opp til venstre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2013

Sykkelpause ved Damtjern

Av Erik Unneberg |

Etter en ferd med både opp- og nedstigninger, fikk både sykkel og sykkelrytter en pust i bakken ved Damtjern. Vannet ble forsøkt testet for bading, men det ble med litt vassing.

05 Jul 2013

Borglund

Av Eivind Molde

Tettstedet Borglund ligger langs fylkesvei 246, som vi her ser i østgående retning mot Kolbu og Lena. Men for den som skal ut på sykkeltur, fins det et godt alternativ til ”den brede vei”. Helt til venstre i bildet ser du det som var traseen for Skreiabanen. Banen, som gikk fra Reinsvoll, ble nedlagt i 1988. Nå er dette en fin turvei, som du kan sykle fra Bøverbru og helt til banens endestasjon, Skreia. Rett bortenfor bilen går Vestvegen ned til høyre og sørover Toten. I bygningen helt til høyre lå en gang Borglund landhandleri. Helene og Jens Borglund drev handel her fra 1914. Like ved landhandelen lå Narum holdeplass, som var stoppested på Skreiabanen fra 1929 til 1963, da persontrafikken ble avviklet. Med landhandel og stoppested var Borglundkrysset et sentralt knutepunkt på den tiden.

05 Jul 2013

På tur fra Lund

Av Eivind Molde

Lund er et fint utgangspunkt for sykkelturer, enten man vil inn på Totenåsen eller ta seg en tur på de lite trafikkerte veiene i området. Dette er Kolbulinna, og på vei nordover fra Lund ser vi Lundby nærmest, og i bakgrunnen områdene ved Kolbu.