Sommer og fossebrus

Svær vannføring i Skjærsjøelva denne første søndagen i juli. Elva gir mye lyd fra seg her ved Stangjernshammeren like før den renner ut i Maridalsvannet ved Hammeren. Dette er skikkelig historisk grunn med ruiner fra jernverksdriften helt tilbake til slutten av 1700-tallet, da Peder Anker kjøpte Bærum Jernverk og la vei over Fossum ved Bogstad til Maridalshammeren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2013

Nikkere i veikanten

Av Erik Unneberg |

Det er mye enghumleblom å se på Krokskogen nå. Disse stod i kanten av veien mellom Fjellsetra og Damtjern, nærmere bestemt like ved Ingjerdsbrenna.

06 Jul 2013

Kleivene møtes i grønn forening

Av Erik Unneberg

På en flott julidag ble jeg overøst med grønn vegateasjon langs Krokkleiva. Her hvor bildet er tatt, går Nordkleiva opp til venstre.

06 Jul 2013

Sykkelpause ved Damtjern

Av Erik Unneberg |

Etter en ferd med både opp- og nedstigninger, fikk både sykkel og sykkelrytter en pust i bakken ved Damtjern. Vannet ble forsøkt testet for bading, men det ble med litt vassing.