Hvite vannliljer og bevergnag ved midtre Tretjern

Tretjern er det mange av i Østmarka. Dette er det midtre av Tretjerna nordvest for Tømmerås. Beveren hadde gjort en jobb med å felle bjørkene langs østbredden, men det var en stund siden, og vi så ingen ferske gnag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2013

Ny trekkflåte ved Svartoren

Av Odd Tore Saugerud

Flåten som fungerer som ferge mellom den østlige og vestlige delen av blåstien Bysetermosen - Tømmerås, har blitt fornyet med trykkimpregnert dekk. Her prøveseiler kaptein Atie og inspiserer samtidig trekktauene. Flåten var godt manøvrerbar, også i vindkulene som kom langsetter Svartoren i dag.

29 Jul 2013

Som en grønn stoppenål med vinger

Av Odd Tore Saugerud |

Ved Gørtjern var det bra med libeller i forskjellige størrelser denne dagen, og i sol og varme var det stor aktivitet og fart. Dette var en av de minste og roligste, omtrent så lang som en stoppenål eller en furubarnål.

29 Jul 2013

Gørtjern i solskinn svarer ikke til navnet

Av Odd Tore Saugerud

Gørtjern ligger mellom Svartoren og veien til Vangen. Ikke mye besøkt, men nå har turorienteringen Ola Dilt lagt en fjernpost der, og da har det kommet et tråkk dit.