God plass på plassen

Noen biler hadde funnet veien til en nye, store parkeringsplassen ved Mylla dam, men det var ingen trengsel her i dag.

God plass på plassen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2013

Ved Elgsjøen

Av Erik Unneberg

Elgsjøen (341 moh.) ligger mellom Roa og Skjerva, og er en idyll sør på Hadeland. Det er flere steder her det er fint å bade, men fotografen benyttet seg ikke av den muligheten i dag. På nordsiden av vannet, der dette bildet er tatt fra, går det vei til Roa. Den er det fint å sykle på.

04 Aug 2013

Gammel minnesten

Av Erik Unneberg |

På en rasteplass på sykkelruten mellom Bjørgester og Grua står denne minnebautaen fra 1716. Inskripsjonen kan kanskje tydes på bildet, men for sikkerhets skyld, det er dette som står: "Gregers Granavolden og 60 bønder af Hadeland kjæmpede her i 9 timer mod oberst Grev Axel Løwen og 600 svenske ryttere 27. marts 1716". Ved siden av står det et minnesmerke fra aprildagene i 1940. Det kan du lese mer om hvis du titter på bilde nr. 19851.

04 Aug 2013

Rasteplass ved minnesmerkene

Av Erik Unneberg

Sykler du Hadelandsvegen fra Bjørgeseter til Grua, kommer du forbi denne rasteplassen. Der er det satt opp to minnesmerker, ett fra krigens dager (nærmest kamera) og ett fra 1716. På det første står det: "Her på Harestuskogen kjempet en gruppe frivillige og mobiliserte norske avdelinger mot overlegne tyske styrker i dagene 14. 15. og 16. april 1940 ved Stryken, Harestuvollen og Bjørgeseter med seier for de norske styrker under kommando av major Sverre Fermann Hermansen. Tyskerne måtte trekke seg tilbake og melde: "Dagens mål Bjørgeseter er ikke nådd." Vi hedrer de norske styrkers kamp for sitt lands frihet". Deretter står det listet opp navnene på de 15 nordmennene som døde under kampene. Teksten på det andre minnesmerket kan du lese på bilde nr. 19852.