Trebåt ved Tangetjern

Fortsatt er det noen som tar vare på og bruker trebåten. Her ligger den ved Tangetjernet nederst i Rausjøgrenda.

Trebåt ved Tangetjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Aug 2013

Rustad

Av Eivind Molde

Rustad er et sentralt knutepunkt vest for Hurdalssjøen. Her kan man sykle nordover (i bilens retning) til Hurdal kirke og Hurdal torg, man kan sykle sørover til Sandsnesseter, Sundby og Maura - eller ta opp bakken på bildets venstre side. Da kommer man opp til Øyangen og Jeppedalen, og kan eventuelt fortsette helt til Hadeland. Eller man kan ta av mot Nordåsen.

17 Aug 2013

Skålsjøen: kanthogst i Skålsjødalen

Av Odd Tore Saugerud |

Til Skålsjøen skulle det være en fin sykkeltur fra Losby. Denne dagen var det ikke slik. Det var kanthogst med felling av trærne inn over veien fra Sør-Tangen og videre til veiens ende, både mot Skålsjøen og mot Røyrivannskoia. Det er ingen grunn til å sykle her før det blir ryddet om man ikke ønsker spesielle utfordringer.

17 Aug 2013

Skålsjøen: demningen i nordøstvika

Av Odd Tore Saugerud

Ifølge Even Saugstad i "Østmarka fra A til Å" er Skålsjøen oppdemmet to meter med en gammel demning av stein og jord i sydenden. Men også i nordøstvika ved utløpet mot Skålsjødalen er det en demning. Denne er av betong, med utløpsrør ca. to meter under topp damkrone og regulerbart overløp til ca. en meter under damkrone. Det er ingen synlig lekkasje i dammen, men likevel er vannstanden ca. 30 cm under regulert overløp. Dette er nok til å forklare uoverensstemmelser mellom kartene og virkelig utstrekning av Skålsjøen.