Stemnålstjern: en fallen kjempe

Mange skogtjern har dekorert seg med trær som har falt ut i vannet, og Stemnålstjern er intet unntak. Navnet på tjernet er nokså spesielt, men jeg har ikke sett noen forklaring på det. «Stemnål» er et akseptert dialektord, men betydningen er ikke oppgitt, og dialekten er fra et område fjernt fra Ringerike.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Aug 2013

Stemnålstjern på Brennåsen

Av Odd Tore Saugerud

Stemnålstjern er et lite, idyllisk tjern som ligger der lia fra Trehørningen til Brennåsen flater ut før den siste bakken til toppen av åsen. Landskapet er ganske åpent, med småkoller med furutrær og åpne myrer mellom disse. En del skrenter og stup, men disse kan lett unngås. Kjentmannspost 1994-96.

20 Aug 2013

Grinitajet

Av Erik Unneberg

Etter å ha syklet langs Nedre Rælingsveg fra Marikollen, kom jeg frem til Grinitajet. Herfra fortsatte ferden i retning skytebanen.

20 Aug 2013

På vei mot Setertjernstua

Av Erik Unneberg

Det går fint å få med seg sykkelen fra Nedre Rælingsveg til Setertjernstua. Det første stykket fra Grinitajet til skytebanen går på skogsbilvei. Derfra og vestover er det kjerrevei, som etter hvert går over til å bli sti, slik som her vest for Fiskelausen.